Het vakantie- en recreatiegebied “De Friese Meren” is een waterrijk gebied met bekende waterpartijen als het IJsselmeer, Tjeukemeer en Groote Brekken. Tegenwoordig biedt dit gebied alle mogelijkheden voor watersporters en visliefhebbers en is daarmee uniek in Nederland.

De aantrekkelijkheid van het Friese Merengebied wordt onderstreept door het bosrijke Gaasterland en Kuinderbos, door het aanbod van fietspaden langs oude en nieuwe dijken naar Urk en Kuinre, het prachtige vestingstadje Sloten (een van de elf Friese steden), Joure met zijn subtropisch zwem- en kuurparadijs en niet te vergeten de bloemenvelden in het noordelijke deel van de noordoostpolder. Dit poldergebied op de grond van de voormalige Zuiderzee werd in september 1942 drooggelegd, voornamelijk door het elektrisch gemaal Buma bij Lemmer.

Het dorp Lemmer is de zuidelijke toegangspoort tot de provincie Fryslân / Friesland. Twee sluizen, de Lemstersluis en de Prinses Margrietsluis en de snelweg A6 vormen de toegang tot het recreatiegebied “De Fryske marren”.
De plaats Lemmer met zijn vele havens is een internationaal watersportcentrum. Het zoute water van de Zuiderzee werd het zoete water van het IJsselmeer: ​​de visserij maakte plaats voor watersporten. De geschiedenis van veel Friese plaatsen werd bepaald door het water, zo ook de geschiedenis van Lemmer. Velen kennen Lemmer van de Lemster aken, de zeevisserij, de zeesluis uit 1888 en het grootste en enig nog werkende stoomgemaal van Europa, het Woudagemaal (voltooid in 1920 door ingenieur DF Wouda), dat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat sinds 1998.
Lemmer is ontstaan ​​op een plek waar de kanalen Zijlroede en Rien samenkomen in het zuiden van de provincie Friesland. De inwoners leefden eeuwenlang van de visserij, de scheepsbouw en de goederenbehandeling. De voor Holland bestemde koopwaar werd door de binnenschepen vanuit het noorden overgeladen in grotere schepen voordat ze via de Zuiderzee aan hun oversteek naar Holland begonnen. In de 17e en 18e eeuw was Lemmer een haven van internationaal belang, vooral tijdens de reizen naar de Oostzee. Veel inwoners vonden in die tijd een goed inkomen in scheepvaartgerelateerde bedrijven, zoals scheepswerven, zeilmakers en touwmakers. Ook de handel met Amsterdam en de daaruit voortvloeiende dag- en nachtbootverbindingen waren belangrijk.In het midden van de 19e eeuw was de visserij op de Zuiderzee in Lemmer beter en volgden nieuwe aanverwante bedrijfstakken. Tegenwoordig zijn er geen netbreifabrieken of handelaren meer in Lemmer, maar is er een industriële visverwerkingsfaciliteit. Ooit visten ruim 100 vissersboten (LE) op de Zuiderzee. De glorieuze tijd van de lemstervisserij in de Zuiderzee, die ook met armoede werd geassocieerd, vond plaats aan het begin van de twintigste eeuw. De laatste dijk sloeg in 1932 genadeloos toe. Het zoute water werd zoet water en de Zuiderzee werd het IJsselmeer. Ook de nieuwe polderlandschappen: Wieringermeer, Noordoostpolder en Flevopolder maakten het binnenmeer kleiner. De visserij maakte plaats voor nieuwe industrieën en watersportactiviteiten.
Geen aansprakelijkheid: de inhoud van dit webportaal is naar ons beste weten zorgvuldig gecontroleerd en samengesteld. Er wordt echter geen aanspraak gemaakt op volledigheid, actualiteit, kwaliteit en juistheid van de hier gepresenteerde informatie. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor schade veroorzaakt door het vertrouwen in de inhoud van deze website of het gebruik ervan